Nagrody i wyróżnienia

Joseph Conrad's Authorial Self - Polish and Other | recenzja w The Polish Review

Joseph Conrad's Authorial Self - Polish and Other | recenzja w The Polish Review

środa, 5 maja 2021

Miło nam poinformować, że w amerykańskim kwartalniku naukowym The Polish Review (2021, 66 tom) ukazała się recenzja książki Joseph Conrad's Authorial Self - Polish and Other pod redakcją Profesora Wiesława Krajki, publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin 2018) w kooperacji z Columbia University Press. Autorem recenzji jest Anna Zofia Gąsienica-Byrcyn z Saint Xavier University.

Fragment recenzji:

"Joseph Conrad’s Authorial Self: Polish and Other" features a collection of critical perspectives, all of them revealing Conrad’s complex authorial self in the new light and combining a study of Conrad’s biography with his remarkable literary works. It presents a number of di erent methodological approaches, including biographical criticism, historical- social-cultural contextualizations, autobiographical interpretations, literary comparison and contrast, translation criticism, philosophical/literary criticism, ethical criticism, and postcolonial critique. Consequently, the volume constitutes a major contribution to Conrad studies as well as comparative literature, literary studies, translation studies, postcolonial criticism, Polish studies, and modernist East-Central European studies.

 

Zwierzęta domowe w języku i kulturze – audycja w TOK FM

Zwierzęta domowe w języku i kulturze – audycja w TOK FM

piątek, 19 lutego 2021

19 lutego w radiu TOK FM ukazała się audycja poświęcona najnowszej książce dr Olgi Kielak „Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne” wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, 2020).


Dr Olga Kielak (Instytut Filologii Polskiej UMCS) była gościem audycji Cezarego Łasiczki „OFF Czarek”. Autorka książki „Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne” opowiadała o aspektach związanych z językowym obrazem zwierząt domowych, m.in. w ludowych wyobrażeniach, zwyczajach i przesądach. Poruszony został temat dotyczący tego w jaki sposób zwierzęta domowe pojawiają się w języku, co sprawia że nazywamy je tak a nie inaczej, a także wątki związane z używaniem nazw zwierząt do opisu różnych aspektów życia codziennego.

Audycję w całości można wysłuchać stronie radia TOK FM.

Publikacja dr Olgi Kielak jest dostępna na stronie Wydawnictwa UMCS

 

Monografia „Romantyzm i kino" Marcina Marona otrzymała prestiżową nagrodę Polskiej Akademii Nauk

Monografia „Romantyzm i kino" Marcina Marona otrzymała prestiżową nagrodę Polskiej Akademii Nauk

poniedziałek, 23 listopada 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, iż monografia Pana dr. hab. Marcina Marona Romantyzm i kino. Idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990, wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin 2019), otrzymała prestiżową nagrodę przyznaną przez Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk o sztuce w kategorii „Filmoznawstwo”.


Książka jest próbą namysłu nad sposobem przenikania tradycji romantycznej do polskich filmów fabularnych lat 1947–1990. Romantyzm jest w tej książce rozumiany jako fenomen historyczny, a zarazem nurt idei i wyobrażeń trwale kształtujących postawy duchowe i artystyczne. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania: w jaki sposób reżyserzy filmowi aktualizowali romantyczne idee, dzieła i wizerunki historii oraz jak tradycja romantyczna była postrzegana i modyfikowana w kulturze okresu PRL. W głównej części książki przedstawiono analizy i interpretacje wybranych filmów: A. Wajdy, A. Żuławskiego, W. Hasa, S. Różewicza, T. Konwickiego, G. Holoubka i P. Szulkina. Książka doktora Marcina Marona Romantyzm i kino, rezultat długoletnich przemyśleń i badań autora, stanowi wypełnienie ważnej luki w polskiej wiedzy o filmie. Wiadomo, że tradycja romantyczna – podstawowa dla kultury polskiej XX wieku – stanowi szczególnie ważny kontekst rodzimego kina […]. Można więc było oczekiwać, że prędzej czy później jakiś przygotowany merytorycznie badacz podejmie ten problem na serio, wychodząc od filozoficznych źródeł romantyzmu, określając jego specyficzne miejsce w polskiej tradycji artystycznej i wieńcząc swoje rozważania analizą najważniejszych filmów z tej tradycji się wywodzących. Po lekturze książki Marcina Marona nie mam wątpliwości, że otrzymaliśmy właśnie taką pracę. Powiodło się to dzięki szczęśliwemu połączeniu trojakich kompetencji autora: filozoficznych, filmoznawczych i artystycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Lubelskiego

Sukces Wydawnictwa UMCS w konkursie Książka Roku 2019

Sukces Wydawnictwa UMCS w konkursie Książka Roku 2019

poniedziałek, 5 października 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, że Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej znalazło się w gronie laureatów konkursu o Wawrzyn Pawła Konrada „Książka Roku 2019”.

W kategorii „Książka o Lublinie” Wydawnictwo UMCS zostało nagrodzone za książkę Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Szkice i studia, pod redakcją naukową Lechosława Lameńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra Majewskiego, Jerzego Żywickiego (Lublin 2019). Drugie wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Lubelszczyzna: wydawnictwo monograficzne”, za książkę Marioli Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie (Lublin 2019).

Celem konkursu jest wyłonienie pięknie wydanych i wartościowych książek dotyczących regionu lubelskiego. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konrada miało miejsce 2 października 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.

Omówienie książki "Osiemdziesiąt. Studium o poezji «przełomów»" prof. Niewiadomskiego, w czasopiśmie artPAPIER

Omówienie książki "Osiemdziesiąt. Studium o poezji «przełomów»" prof. Niewiadomskiego, w czasopiśmie artPAPIER

czwartek, 3 września 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, iż książka Profesora Andrzeja Niewiadomskiego Osiemdziesiąt. Studium o poezji "przełomów", wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin, 2020), doczekała się omówienia na łamach wrześniowego numeru dwutygodnika kulturalnego o profilu recenzyjno-informacyjnym artPAPIER. Poniżej fragment omówienia przygotowany przez Panią Magdalenę Piotrowską-Grot:

Autor zdecydowanie pisze o poezji przełomów w sposób, który nie doprowadzi do przełomu. Omawiana książka jest niezwykle rzetelna, dokładna, napisana w sposób niebudzący zastrzeżeń. Pozwala nam zagłębić się w tekst, zacierając jednak tło społeczne czy polityczne, do którego ciągłego uaktywniania już tak bardzo przywykliśmy. Niewiadomski pozwala nam jednak powrócić do pewnej filologicznej równowagi. Nie boi się odrywać od tła na rzecz lektury skupiającej się na narzędziach poetyki opisowej. Pokazuje nam literacką opowieść, a czy w związku z ową nieprzejednaną perspektywą klasycznego, nieco staroświeckiego (jak sam pisze o swoim języku Niewiadomski [zob. s. 313]) historyka literatury jest to opowieść bogatsza czy uboższa – nie da się tego stwierdzić jednoznacznie. Omawiana książka pozwala jednak w pewien sposób wyciszyć metodologiczny czy dyskursywny nadmiar, uspokoić myśli, poszukać własnej badawczej perspektywy, choćby pozostawała ona w absolutnej kontrze wobec metod Niewiadomskiego. Nawet jeżeli ma stanowić jedynie punkt wyjścia dalszego rozwoju czy moment sentymentalnego powrotu do sal wykładowych, klasyczna filologia jest nam chyba wciąż potrzebna – i ta książka właśnie takiej filologii nam dostarcza.

Pełny tekst dostępny jest na stronie internetowej dwutygodnika artPAPIER.
 

Książka "Sztuka Lublinia" - rekomendowana przez Krzysztofa Lubczyńskiego redaktora portalu pisarze.pl

Książka "Sztuka Lublinia" - rekomendowana przez Krzysztofa Lubczyńskiego redaktora portalu pisarze.pl

środa, 29 kwietnia 2020

Miło nam poinformować, że książka "Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” (red. Lechosław Lameński, Ewa Letkiewicz, Piotr Majewski, Jerzy Żywicki), wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin, 2019), znalazła się wśród rekomendacji książkowych Krzysztofa Lubczyńskiego z portalu pisarze.pl

Fragment recenzji:

[…] Dlatego z zainteresowaniem sięgnąłem po zbiorową pracę „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” pod redakcją i z wprowadzeniem Lechosława Lameńskiego. Sztuce dawnej poświęcony jest blok tekstów „Ścieżki sacrum”, w którym znajdujemy m.in. dwa teksty o kościele i klasztorze dominikanów, tekst o malarzach w archidiakonacie lubelskim od XV do XVII wieku, szkice o obrazie tablicowym św. Brygidy w kościele Brygidek, o obrazie „Ostatnia wieczerza” w kościele Karmelitów Bosych, o „programie treściowym wnętrza kościoła pojezuickiego (katedra lubelska), a także tekst o architekturze i wyposażeniu prawosławnej cerkwi bazylianów. W bloku „Przestrzeń miasta-przestrzeń życia” znajdują się teksty o architekturze i rozwoju przestrzennym miasta, o kamienicach na rynku lubelskiego Starego Miasta, ale także o lubelskich dzielnicach mieszkaniowych z lat. 50 XX wieku. Blok trzeci, „Twórcy, ośrodki, środowiska” dotyczy po części niektórych zjawisk dawnego życia artystycznego, a po części współczesnego życia artystycznego Lublina i jego ważnych postaci, m.in. Ignacego Kędzierskiego, architekta i budowniczego Lublina w latach II Rzeczpospolitej.

Link do pełnej wersji: https://pisarze.pl/2020/04/28/rekomendacje-ksiazkowe-krzysztofa-lubczynskiego-256/

Wydawnictwo UMCS wsparło XLVI Olimpiadę Geograficzną w Lublinie

Wydawnictwo UMCS wsparło XLVI Olimpiadę Geograficzną w Lublinie

czwartek, 13 lutego 2020

W dniach 8-9 lutego 2020 r. w Lublinie odbył się etap okręgowy zawodów XLVI Olimpiady Geograficznej. Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, a jej celem jest rozbudzenie zainteresowania geografią, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia.

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ufundowało nagrody i upominki dla uczestników XLVI Olimpiady Geograficznej. Życzymy dalszych sukcesów uczniom biorącym udział w zawodach.

Promocja książki „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności”

Promocja książki „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności”

poniedziałek, 3 lutego 2020

W Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w czwartek 30 stycznia br., odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone książce „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” pod redakcją naukową Lechosława Lameńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra Majewskiego, Jerzego Żywickiego. Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas dyskusji Redaktorzy Naukowi Tomu przybliżyli uczestnikom problematykę oraz zakres tematyczny publikacji, opisując kierunki badań podjętych przez autorów poszczególnych rozdziałów monografii. W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. przedstawiciele świata nauki, kultury oraz lokalnego samorządu. Promocję prowadziła i moderowała Joanna Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Szczególnym momentem spotkania było uhonorowanie Redaktorów Tomu Medalem Unii Lubelskiej. Odznaczenia wręczył Michał Karapuda - Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Lublin. Medal Unii Lubelskiej jest to zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina.

Książka „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem oraz  dużym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych gości. Redaktorzy Monografii zapowiedzieli chęć dalszych prac nad poszerzeniem wiedzy dotyczącej dziedzictwa artystycznego Lublina.

Promocja książek na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Promocja książek na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

środa, 22 stycznia 2020

W poniedziałek 20 stycznia 2020 r., na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone książkom:

Wszystkie publikacje zostały wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W spotkaniu autorskim moderowanym przez Panią Profesor Iwonę Hofman (Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach) oprócz autorów książek wzięli udział jako współprowadzący: prof. dr hab. Włodzimierz Mich, dr hab. prof. UMCS Magdalena Piechota, dr hab. prof. UMCS Piotr Celiński oraz dr hab. prof. UMCS Ewa Nowak-Teter.

W trakcie promocji Autorzy zaprezentowali publiczności główne treści oraz problematykę zawartą w ich publikacjach oraz przybliżyli szczegółowe zagadnienia odpowiadając na pytania uczestników wydarzenia. Prezentowane książki spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zgromadzonych gości oraz żywym zainteresowaniem.

Relacja TVP Lublin z Wydarzenia.

Galeria zdjęć z wydarzenia.

Wydawnictwo UMCS wspiera XXXII Olimpiadę Filozoficzną w Lublinie

Wydawnictwo UMCS wspiera XXXII Olimpiadę Filozoficzną w Lublinie

czwartek, 19 grudnia 2019

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ufundowało nagrody książkowe dla finalistów okręgowego etapu XXXII Olimpiady Filozoficznej w Lublinie. Życzymy dalszych sukcesów uczniom zakwalifikowanym do udziału w OF.