Okładka: Monografia dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

Monografia dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

piątek, 22 października 2021

Niezmiernie miło nam poinformować, iż publikacja Pani dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak pt. „Rozwój samopotrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu” wydana nakładem Wydawnictwa UMCS, zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich w kategorii najlepszej monografii naukowej opublikowanej w latach 2019–2020.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich zajmuje się badaniami w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej oraz rozpowszechnianiem wiedzy o Europie. Skupia w swych szeregach cenionych politologów, ekonomistów, prawników, kulturoznawców oraz historyków. Szanowne Jury konkursu doceniło publikację Pani dr hab. Katarzyny Stachurskiej-Szczesiak (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) przyznając jej prestiżową nagrodę za najlepszą monografię naukową o tematyce europejskiej.


Monografia jest przygotowana z właściwym kunsztem badawczym. Jej cennym walorem jest ujęcie interdyscyplinarne prowadzonych badań, co prowadzi do uzyskania nowych wyników badań istotnych w obrębie nauk o polityce i czyni pracę innowacyjną. Przedmiotem badań jest rozwój smopodtrzymujący w polityce UE, jako instrument zapobiegania zagrożeniom w obszarze Śródziemnomorza. Autorka dokonuje ocen oraz definiuje obszary działalności  Unii europejskiej przy użyciu nowego spojrzenia naukowego, co powoduje, że oceniana książka z jednej strony jest ze wszech miar innowacyjna, a z drugiej pozostaje aplikacyjnym wzorcem prac naukowych. Autorka płynnie przechodzi od czynności definiowania i charakteryzowania (eksploracji) do analizy warunków niezbędnych dla osiągnięcia stanu rozwoju samopodtrzymującego (eksplanacji). Publikacja porusza aktualne zagadnienie, prezentowane zarówno w ujęciu naukowym, dydaktycznym, jak i popularyzującym wiedzę. Jest wciągającą lekturą napisaną w taki sposób, aby każdy czytelnik mógł zapoznać się z omawianymi zagadnieniami.

Z recenzji dr hab. Marty Witkowskiej (IE WNPiSM UW)