Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

Andrzej Łukasik

Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej

29,90 zł

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

red. Aleksandra Chomiuk, Ewa Pogonowska

Kultura w świecie luster. Jeszcze o niepowtarzalności i multiplikacjach w sztuce XX i XXI wieku

29,90 zł

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

red. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła

Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej

35,51 zł

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

Beata Brzozowska-Zburzyńska

Estudio contrastivo de las expresiones temporales de base nominal en español, francés y polaco

33,64 zł

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

Joanna Wierzejska

Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych. Studium empiryczne

31,77 zł

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych

44,86 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

red. Anna Tychmanowicz

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXX, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

red. Agnieszka Kolasa-Nowak

Annales UMCS, sec. I (Philosophia-Sociologia), vol. XLI, 2

29,90 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

red. Joanna Aleksandra Sobiesiak

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXXI

31,77 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. LI, 2

33,64 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 2

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 2

33,64 zł

Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku

red. Małgorzata Medecka, Mirosław Ryszkiewicz, Anna Tryksza

Kultura w świecie luster. Niepowtarzalność i multiplikacje w literaturze XX i XXI wieku

31,77 zł

La dynamique du système des pronoms personnels en moyen français: exemple des textes de Christine de Pizan

Małgorzata Posturzyńska-Bosko

La dynamique du système des pronoms personnels en moyen français: exemple des textes de Christine de Pizan

31,77 zł

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XXIII, 2

red. Maria Marczewska-Rytko

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XXIII, 2

29,90 zł

Ku antropologii procesualnej. Dyfuzjonizm brytyjski przełomu XIX i XX wieku

Maciej Rajewski

Ku antropologii procesualnej. Dyfuzjonizm brytyjski przełomu XIX i XX wieku

54,20 zł

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXXI, NO. 1

red. Stanisław Prus

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXXI, NO. 1

26,17 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

26,17 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

24,30 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia) vol. LX

red. Tadeusz Radzik

Annales UMCS, sec. F (Historia) vol. LX

9,35 zł

Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja

red. Maria Marczewska-Rytko

Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja

6,54 zł

Judische Identitatssuche

Janusz Golec

Judische Identitatssuche

11,21 zł

Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

Barbara Sadownik

Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

9,35 zł

Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001

Czesław Maj, Ewa Maj

Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001

9,35 zł

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych

Alicja Olszak

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych

5,61 zł

Res Historica, t. 21

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 21

6,54 zł

Rozprawy Slawistyczne 1986-2006. Bibliografia

Stefan Warchoł

Rozprawy Slawistyczne 1986-2006. Bibliografia

5,61 zł

Social Distance of Polish Emigrants Towards "Strangers" and "Others"

Ryszard Bera, Mariusz Korczyński

Social Distance of Polish Emigrants Towards "Strangers" and "Others"

8,41 zł

Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego

Elżbieta Flis-Czerniak

Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego

7,48 zł

Świat z historią

red. Piotr Witek, Marek Woźniak

Świat z historią

9,35 zł

Teksty kultury w szkole

red. Barbara Myrdzik, Leszek Tymiakin

Teksty kultury w szkole

9,35 zł

Ustrój organów ochrony prawnej

red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki

Ustrój organów ochrony prawnej

13,08 zł

W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915

Krzysztof Latawiec

W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915

7,48 zł

Wincentego Pola fascynacje literaturą i krajobrazem

red. Tadeusz Piersiak, Artur Timofiejew

Wincentego Pola fascynacje literaturą i krajobrazem

7,48 zł

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

6,54 zł