Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Mariusz Wiktor Sienkiewicz

Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development

42,99 zł

Między reportażem a literaturą.Twórczość Wojciecha Tochmana

Karolina Szcześniak

Między reportażem a literaturą.Twórczość Wojciecha Tochmana

35,51 zł

Etnolingwistyka 28. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 28. Problemy Języka i Kultury

35,51 zł

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo badawcze, edukacyjne

red. Andrzej Świeca, Ewa Skowronek, Teresa Brzezińska-Wójcik

Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo badawcze, edukacyjne

29,90 zł

Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie

Beata Romiszewska, Małgorzata Adamik-Szysiak, Agnieszka Łukasik-Turecka

Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie

29,90 zł

Współczesne media - media informacyjne, t. 1

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - media informacyjne, t. 1

33,64 zł

Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Małgorzata Kiedrowska

Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

31,77 zł

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

red. Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Obara-Pawłowska

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

31,77 zł

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną

Agnieszka Pawlak-Kindler

Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną

29,90 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Henryk Gmiterek, Wiesław Bondyra, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Internet a prawo autorskie

red. Adrian Niewęgłowski, Mateusz Chrzanowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak, Jolanta Panasiuk

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia) vol. LV/LVI

red. Józef Wojtanowicz

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia) vol. LV/LVI

7,48 zł

Dialog kultur w edukacji

red. Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska

Dialog kultur w edukacji

13,08 zł

Etnolingwistyka 17. Problemy Języka i Kultury

red. Jerzy Bartmiński

Etnolingwistyka 17. Problemy Języka i Kultury

9,35 zł

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

7,48 zł

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Jerzy Melke, Stanisław Uziak, Zbigniew Klimowicz

Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

5,61 zł

Komunikowanie się. Problemy i perspektywy

red. Bożydar L. J. Kaczmarek, Adam Kucharski, Marcin Stencel

Komunikowanie się. Problemy i perspektywy

7,48 zł

Koncepcja szkolnej geografii regionalnej w dorobku twórczym Michała Janiszewskiego

Jolanta Rodzoś

Koncepcja szkolnej geografii regionalnej w dorobku twórczym Michała Janiszewskiego

5,61 zł

Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka, pomiar, ewaluacja

red. Barbara Myrdzik

Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka, pomiar, ewaluacja

7,48 zł

Philosophy in Fiction

Joanna Klara Teske

Philosophy in Fiction

7,48 zł

Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja - Konsolidacja - Europeizacja

Ewa Nowak, Rafał Riedel

Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja - Konsolidacja - Europeizacja

16,82 zł

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

Ewa Nowak

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

7,48 zł

Prasa w Lublinie (1989-2003). Realia wolnego rynku

Lidia Pokrzycka

Prasa w Lublinie (1989-2003). Realia wolnego rynku

5,61 zł

Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych

Małgorzata Karwatowska

Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych

5,61 zł

Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu

Włodzimierz Mich

Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu

13,08 zł

Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego

Eugenia Łoch

Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego

9,35 zł

W kręgu historii idei, gospodarki i społeczeństwa

red. Józef Duda

W kręgu historii idei, gospodarki i społeczeństwa

9,35 zł