Konwencja i kreacja w tekstach kultury

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

33,64 zł

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej

35,51 zł

Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania

Marcin Cabak

Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania

31,77 zł

Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie

Arkadiusz Kijek

Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa. Akumulacja i wykorzystanie

37,38 zł

Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki

Grzegorz Żuk

Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki

35,51 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

37,38 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. VII/2007

red. Paweł Mikołajczak

Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. VII/2007

6,54 zł

Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego

Grażyna Żurkowska

Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego

8,41 zł

Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy

red. Stefan Stępień

Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy

10,28 zł

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

Danuta Kępa-Figura

Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak

9,35 zł

Mrożek a la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym

Irina Lappo

Mrożek a la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym

7,48 zł

Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa

Zbigniew Czernik

Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa

4,67 zł

Poezja imagistyczna angielskiego modernizmu

red. Sławomir Wącior

Poezja imagistyczna angielskiego modernizmu

4,67 zł

Poezje wybrane 1972-2002

Desmond Egan

Poezje wybrane 1972-2002

9,35 zł

Rivers and the American Experience

red. Jerzy Durczak

Rivers and the American Experience

3,74 zł

Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku

Robert Jop

Środowisko urzędnicze kancelarii grodzkich w Chełmie, Lublinie i Krasnymstawie w drugiej połowie XVII wieku

6,54 zł

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce

red. Andrzej Antoszewski, Andrzej Dumała, Barbara Krauz-Mozer

Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce

16,82 zł

Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba

Agnieszka Gozdek

Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba

6,54 zł

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

red. Ewa Maj

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

11,21 zł

Współczesne oblicza edukacji muzycznej

red. Renata Gozdecka, Mirosław Grusiewicz

Współczesne oblicza edukacji muzycznej

5,61 zł

Z badań nad językiem i kulturą Słowian.

Petar Sotirov, Piotr Złotowski

Z badań nad językiem i kulturą Słowian.

7,48 zł

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

6,54 zł