Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie

red. Michał Nowakowski, Włodzimierz Piątkowski

Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie

37,38 zł

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru

Michał Tomaszek

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru

33,64 zł

Generalizacja map statystycznych

Paweł Cebrykow

Generalizacja map statystycznych

28,04 zł

Przemoc w świecie starożytnym. Źródła - struktura - interpretacje

red. Dariusz Słapek, Ireneusz Łuć

Przemoc w świecie starożytnym. Źródła - struktura - interpretacje

39,25 zł

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - gatunki w mediach, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak

44,86 zł

Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 4/2016

red. Katarzyna Krzywicka

Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 4/2016

31,77 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Aleksander Świętochowski

red. Monika Gabryś, Krzysztof Stępnik

Aleksander Świętochowski

8,41 zł

Badania zależności pomiędzy danymi retencji w odwróconej chr

Henryk Grajek

Badania zależności pomiędzy danymi retencji w odwróconej chr

7,48 zł

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

Marcin Wichmanowski

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

9,35 zł

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy

Ryszard Bera

Emigranci polscy w nowym środowisku pracy

9,35 zł

Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski

red. Monika Gabryś, Krzysztof Stępnik

Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski

8,41 zł

Kazania lubelskie

Andrzej Kochanowski

Kazania lubelskie

7,48 zł

Klucze do Żeromskiego

red. Krzysztof Stępnik

Klucze do Żeromskiego

6,54 zł

Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej

Bartłomiej Maliszewski

Metafora i aksjologia. Wzorzec człowieka w renesansowej literaturze parenetycznej

11,21 zł

Privilegia typographica polonorum

Maria Juda (opracowanie)

Privilegia typographica polonorum

18,69 zł

Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej

red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski

Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej

18,69 zł

Słowa i metody

Alina Kochańczyk, Andrzej Niewiadomski, Bogusław Wróblewski

Słowa i metody

26,17 zł

Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych. Podręcznik

Agnieszka Weiner

Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych. Podręcznik

5,61 zł

The Complement Clause Scene

Iwona Góralczyk

The Complement Clause Scene

11,21 zł

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

6,54 zł

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 5. Tekstologia. Część druga

red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 5. Tekstologia. Część druga

5,61 zł

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

Lech Dubel

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

9,35 zł