Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

Dariusz Tarasiuk, Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec

Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku

31,77 zł

Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej

red. Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz

Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej

33,64 zł

Ekologizm

red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj

Ekologizm

37,38 zł

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XXII, 2

red. Maria Marczewska-Rytko

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XXII, 2

28,04 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 1

31,77 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 2

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXX, 2

33,64 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej

46,73 zł

Internet a prawo autorskie

red. Adrian Niewęgłowski, Mateusz Chrzanowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Podmiotowość administracyjnoprawna

Janusz Niczyporuk

Podmiotowość administracyjnoprawna

33,64 zł

Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana

Karolina Szcześniak

Między reportażem a literaturą. Twórczość Wojciecha Tochmana

37,38 zł

Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka

red. Jonasz Wethacz

Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka

29,90 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 2

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 2

28,04 zł

Henryk Sienkiewicz.Studium z mikrobiografiki prasowej

Krzysztof Stępnik

Henryk Sienkiewicz.Studium z mikrobiografiki prasowej

33,64 zł

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. XIII, 2

red. Tomasz Jasiński

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. XIII, 2

28,04 zł

Wschód Europy nr 1 (2) /2015.Studia humanistyczno-społeczne

red. Walenty Baluk

Wschód Europy nr 1 (2) /2015.Studia humanistyczno-społeczne

31,77 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość.Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak, Jolanta Panasiuk

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

Michał Nowakowski

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

26,17 zł

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

Patrycja Zając

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

26,17 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

red. Ryszard Szczygieł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

35,51 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

Maria Wojtak

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

31,77 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LIX

red. Stanisław Prus

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LIX

4,67 zł

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. V

red. Gabriela Klauza

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. V

6,54 zł

Geografia i wartości

red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki

Geografia i wartości

11,21 zł

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

7,48 zł

Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)

Radosław Dobrowolski

Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)

6,54 zł

Hereditas praeteriti

red. Halina Taras, Anna Zakościelna

Hereditas praeteriti

33,64 zł

Książka ponad podziałami

red. Antoni Krawczyk

Książka ponad podziałami

11,21 zł

L'Imaginaire de Saint-John Perse

Alicja Koziej

L'Imaginaire de Saint-John Perse

6,54 zł

Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001

Ewa Maj, Czesław Maj

Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001

9,35 zł

Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty

red. Jacek Czarecki, Robert Zajkowski

Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty

7,48 zł

Privilegia typographica polonorum

Maria Juda (opracowanie)

Privilegia typographica polonorum

18,69 zł

Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu

Włodzimierz Mich

Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu

13,08 zł

Rymy niepoetyckie, czyli poezja, która nie jest poezją

Teresa Skubalanka

Rymy niepoetyckie, czyli poezja, która nie jest poezją

9,35 zł

Rynki finansowe

red. Henryk Mamcarz

Rynki finansowe

11,21 zł

Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 1: Tradycja: wartości i przemiany

red. Józef Styk, Jan Adamowski

Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 1: Tradycja: wartości i przemiany

11,21 zł

Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze

red. Ihor Nabytowycz

Ukraińskie zbliżenia literaturoznawcze

6,54 zł