Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632

Henryk Gmiterek

Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1572-1632

61,68 zł

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 1

red. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Kamil Mazurek, Anna Szwed-Walczak

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 1

54,20 zł

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 2

red. Ewa Maj, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 2

52,33 zł

Pojęciowa treść percepcji  w filozofii nowożytnej

Paweł Sikora

Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej

31,77 zł

Józef Ignacy Kraszewski. Pamięć Pisarza - pamięć o Pisarzu

red. Artur Timofiejew, Barbara Czwórnóg-Jadczak

Józef Ignacy Kraszewski. Pamięć Pisarza - pamięć o Pisarzu

29,90 zł

Teatr, Teatralizacja, Performatywność

red. Teresa Pękala

Teatr, Teatralizacja, Performatywność

39,25 zł

Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością

red. Anna Krzyżanowska, Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet

Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością

31,77 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Henryk Gmiterek, Wiesław Bondyra, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

red. Ryszard Szczygieł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

35,51 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

Maria Wojtak

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

31,77 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Krzysztof Latawiec, Artur Górak, Jan Kozłowski

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

W kręgu aktywności twórczej

Stanisław Leon Popek

W kręgu aktywności twórczej

37,38 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

red. Bogusław Kasperek, Maria Juda

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

2,80 zł

Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego

Marta Taracha

Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego

9,35 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 26

red. Ryszard Kucha

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 26

6,54 zł

Małe struktury społeczne

red. Irena Machaj

Małe struktury społeczne

6,54 zł

Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

red. Zbigniew Szeliga

Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

9,35 zł

Privilegia typographica polonorum

Maria Juda (opracowanie)

Privilegia typographica polonorum

18,69 zł

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych

Alicja Olszak

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych

5,61 zł

Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918

Artur Górak

Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918

10,28 zł

Rynek finansowy w erze zawirowań

red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski

Rynek finansowy w erze zawirowań

26,17 zł

Słowa i metody

Andrzej Niewiadomski, Bogusław Wróblewski, Alina Kochańczyk

Słowa i metody

26,17 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 13

Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 13

9,35 zł

Świadomość, świat i spostrzeżenie. Zarys zagadnień

Cezary Mordka

Świadomość, świat i spostrzeżenie. Zarys zagadnień

16,82 zł

Władza i przywództwo polityczne w demokracji

red. Ewa Nowak, Dorota Litwin-Lewandowska

Władza i przywództwo polityczne w demokracji

9,35 zł

Współczesne oblicza edukacji muzycznej

red. Renata Gozdecka, Mirosław Grusiewicz

Współczesne oblicza edukacji muzycznej

5,61 zł

Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów

red. Mieczysław Łobocki

Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów

1,87 zł

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

Zeszyty Historyczne.Zeszyt pierwszy

6,54 zł