Zagadnienia lingwistyki przekładu

Roman Lewicki

Zagadnienia lingwistyki przekładu

42,99 zł

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

red. Zbigniew Hubicki

Ćwiczenia laboratoryjne z klasycznej analizy jakościowej nieorganicznej

26,17 zł

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes

red. Renata Jakubczuk

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes

29,90 zł

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

24,30 zł

Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne

Jagoda Jezior

Wyższe wykształcenie a rynek pracy. Studium metodologiczno-empiryczne

46,73 zł

Uczeń z autyzmem

Anna Prokopiak

Uczeń z autyzmem

29,90 zł

Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wojciech Czerski

Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

31,77 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXX

red. Joanna Aleksandra Sobiesiak

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LXX

26,17 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 4

red. Joanna Wierzejska

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 4

28,04 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 3

red. Małgorzata Kuśpit

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 3

26,17 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 2

red. Grzegorz Sanecki

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 2

24,30 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 4

red. Beata Jeżyńska

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 4

29,90 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes

red. Renata Jakubczuk

Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes

29,90 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science vol.XLIX,2

24,30 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Aleksander Świętochowski

red. Monika Gabryś, Krzysztof Stępnik

Aleksander Świętochowski

8,41 zł

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXI

red. Stanisław Prus

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LXI

6,54 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXII

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXII

8,41 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. XL

red. Urszula Wich

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. XL

9,35 zł

Badanie ośrodków porowatych metodą anihilacji pozytonów

Bożena Jasińska

Badanie ośrodków porowatych metodą anihilacji pozytonów

6,54 zł

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

Marcin Wichmanowski

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

9,35 zł

Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja

red. Maria Marczewska-Rytko

Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja

6,54 zł

Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku

red. Grzegorz Wallner, Eugenia Łoch

Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku

5,61 zł

Między słowem a przeszłością

Aleksandra Chomiuk

Między słowem a przeszłością

14,95 zł

O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej

Piotr Szczukiewicz

O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej

6,54 zł

Privilegia typographica polonorum

Maria Juda (opracowanie)

Privilegia typographica polonorum

18,69 zł

Rodzaje akompaniamentów i ich rola w kreowaniu muzycznego przekazu w grze na zestawie jazzowym (książka zawiera płytę CD)

Stanisław Halat

Rodzaje akompaniamentów i ich rola w kreowaniu muzycznego przekazu w grze na zestawie jazzowym (książka zawiera płytę CD)

7,48 zł

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 4. Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych

red. Agnieszka Kolasa-Nowak, Józef Styk

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 4. Zjawiska i struktury społeczne w okresie zmian systemowych

7,48 zł

Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego

Eugenia Łoch

Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego

9,35 zł

Świat Wincentego Pola. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda

red. Tadeusz Piersiak, Artur Timofiejew

Świat Wincentego Pola. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda

6,54 zł

Ustrój organów ochrony prawnej

red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki

Ustrój organów ochrony prawnej

13,08 zł