Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka

Halina Wiśniewska

Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka

35,51 zł

Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole

red. Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin

Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole

42,99 zł

Protagonista. Założenia wstępne, t. 1

Cezary Mordka

Protagonista. Założenia wstępne, t. 1

29,90 zł

Artes Humanae,wójci vol.1/2016. Problemy i perspektywy badawcze humanistyki

Marta Wójcicka

Artes Humanae,wójci vol.1/2016. Problemy i perspektywy badawcze humanistyki

31,77 zł

Marcus Antonius.History and Tradition

red. Ireneusz Łuć, Dariusz Słapek

Marcus Antonius.History and Tradition

31,77 zł

Res Historica t. 40

red. Dariusz Słapek

Res Historica t. 40

33,64 zł

W świecie kryzysu wartości

Jan Fiedurek

W świecie kryzysu wartości

18,69 zł

Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej. Perspektywa politologiczna

Piotr Tosiek

Administracja rządowa państwa członkowskiego w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej. Perspektywa politologiczna

37,38 zł

Studia białorutenistyczne, t. 9

red. Michał Sajewicz, Siarhiej Kawalou, Mariusz Korzeniowski

Studia białorutenistyczne, t. 9

35,51 zł

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXX

red. Stanisław Hałas

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXX

29,90 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym

Ewa Kruk

Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym

42,99 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 1

red. Jolanta Szołno-Koguc

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 1

56,07 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Henryk Gmiterek, Wiesław Bondyra, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Tomasz Woźniak, Jolanta Panasiuk

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

Patrycja Zając

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

26,17 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

red. Krzysztof Amielańczyk, Dariusz Słapek, Antoni Dębiński

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

35,51 zł

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

Maria Wojtak

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

31,77 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

W kręgu aktywności twórczej

Stanisław Leon Popek

W kręgu aktywności twórczej

37,38 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XIII

red. Alicja Wójcik

Annales UMCS, sec. K (Politologia), vol. XIII

7,48 zł

Biuletyn Europejski 2008. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii

Paweł Pasierbiak

Biuletyn Europejski 2008. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii

14,95 zł

Encuentros de linguistica II

red. Beata Brzozowska-Zburzyńska

Encuentros de linguistica II

13,08 zł

Filozofia prawa Czesława Martyniaka

Małgorzata Łuszczyńska

Filozofia prawa Czesława Martyniaka

9,35 zł

Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych

red. Barbara Trelińska, Józef Szymański

Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych

1,87 zł

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

red. Krzysztof Pomian

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

18,69 zł

Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym

red. Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski

Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym

11,21 zł

Między słowem a przeszłością

Aleksandra Chomiuk

Między słowem a przeszłością

14,95 zł

Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności

Andrzej Niewiadomski

Niebliskie wyprawy. Jerzy Zagórski i poetycka przygoda nowoczesności

3,74 zł

Peregrynacje do źródeł, cz. I. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność

red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski

Peregrynacje do źródeł, cz. I. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność

4,67 zł

Playing the Universe. Games and Gaming in Science Fiction

red. David Mead, Paweł Frelik

Playing the Universe. Games and Gaming in Science Fiction

7,48 zł

Problem psychofizyczny w systemach Arystotelesa, Spinozy, Davidsona

Andrzej Nowakowski

Problem psychofizyczny w systemach Arystotelesa, Spinozy, Davidsona

16,82 zł

Rossica Lublinensia IV.

red. Witold Kowalczyk

Rossica Lublinensia IV.

7,48 zł

Ustrój organów ochrony prawnej

red. Marek Żmigrodzki, Bogumił Szmulik

Ustrój organów ochrony prawnej

13,08 zł

Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji

red. Ewa Gdulewicz

Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji

22,43 zł

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

Lech Dubel

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

9,35 zł