Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998

Marzena Okrasa

Bursy i internaty szkolne w województwie lubelskim w latach 1918-1998

31,77 zł

Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 6

red. Cezary W. Domański, Teresa Rzepa

Na drogach i bezdrożach historii psychologii, t. 6

28,04 zł

Au-delà du réel écritures du surnaturel dans les lettres Belges francophones

Renata Bizek-Tatara

Au-delà du réel écritures du surnaturel dans les lettres Belges francophones

29,90 zł

Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym

red. Barbara Boniecka, Anna Granat

Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym

29,90 zł

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej

Wioletta Kałamucka

Jakość życia i zabezpieczenie egzystencji z perspektywy geograficznej

35,51 zł

Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją

Agnieszka Gozdek

Kobiety mityczne w poezji Walerija Briusowa. Dialog z tradycją

29,90 zł

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

red. Mirosław Szumiło, Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

33,64 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 2. Wydanie specjalne: Wychowanie resocjalizujące - utopia czy rzeczywistość?

red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 2. Wydanie specjalne: Wychowanie resocjalizujące - utopia czy rzeczywistość?

31,77 zł

Current Research Problems of Polish Education

red. Renata Franczak, Oresta Karpenko, Joanna Wierzejska

Current Research Problems of Polish Education

29,90 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. VII/2007

red. Paweł Mikołajczak

Annales UMCS, sec. AI (Informatica), vol. VII/2007

6,54 zł

Holocaust. Problemy przedstawiania

Anna Ziębińska-Witek

Holocaust. Problemy przedstawiania

13,08 zł

Julian Wieniawski - Klemens Szaniawski - Feliks Brodowski

red. Monika Gabryś-Sławińska, Krzysztof Stępnik

Julian Wieniawski - Klemens Szaniawski - Feliks Brodowski

7,48 zł

Komunikowanie się. Nowe wyzwania

red. Grażyna E. Kwiatkowska, Katarzyna Markiewicz

Komunikowanie się. Nowe wyzwania

6,54 zł

Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa

Zbigniew Czernik

Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa

4,67 zł

Pedagogika Kultury, t. 3

red. Dariusz Kubinowski

Pedagogika Kultury, t. 3

9,35 zł

Pięć Ksiąg Wiary

Jeszajahu Leibowic

Pięć Ksiąg Wiary

11,21 zł

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie

Anna Kanios

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie

7,48 zł

Studia Białorutenistyczne, t. 4

red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz

Studia Białorutenistyczne, t. 4

9,35 zł

Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych. Podręcznik

Agnieszka Weiner

Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych. Podręcznik

5,61 zł

Think tanks

Wojciech Ziętara

Think tanks

9,35 zł

Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i ,,formach pojemnych" Czesława Miłosza

Bogusław Grodzki

Tradycja i transgresja. Od dyskursu do autokreacji w eseistyce i ,,formach pojemnych" Czesława Miłosza

6,54 zł

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

red. Ewa Maj

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie

11,21 zł

Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji

red. Ewa Gdulewicz

Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji

22,43 zł

Wybrane problemy psychologii sądowej

red. Beata Ledwoch

Wybrane problemy psychologii sądowej

6,54 zł

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

Lech Dubel

Zapomniany prorok rewolucji. Szkic o Janie Wacławie Machajskim

9,35 zł