Kanon i obrzeża realizmu

red. Agata Skała, Janina Szcześniak

Kanon i obrzeża realizmu

29,90 zł

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych

red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 10: Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturowych

28,04 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 1

red. Lilianna Klimek, Marzena Okrasa, Teresa Zubrzycka-Maciąg

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 1

31,77 zł

Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku

red. Arkadiusz Kijek, Konrad Zieliński

Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku

31,77 zł

Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw

Bogusław Gulski

Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw

37,38 zł

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 3: Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie

red. Łukasz Jędrzejski, Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed-Walczak

Bezpieczeństwo Europy - bezpieczeństwo Polski, t. 3: Organizacje paramilitarne we współczesnym świecie

56,07 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 3. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu

red. Beata Jeżyńska

Studia Iuridica Lublinensia, t. 25, 3. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu

71,02 zł

Polityczne konteksty sztuki

red. Małgorzata Stępnik

Polityczne konteksty sztuki

33,64 zł

Studia białorutenistyczne, t. 10

red. Mariusz Korzeniowski, Siergiej Kowalow, Michał Sajewicz

Studia białorutenistyczne, t. 10

37,38 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

33,64 zł

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej

Mariusz Korzeniowski, Krzysztof Latawiec, Dariusz Tarasiuk, Lubow Żwanko

Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej

42,99 zł

Annales UMCS sec. FF (Pholologiae), vol. XXXIV, 2: Post-apo

red. Monika Gabryś-Sławińska

Annales UMCS sec. FF (Pholologiae), vol. XXXIV, 2: Post-apo

31,77 zł

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 1: Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania

red. Renata Franczak, Anna Kanios

Annales UMCS, sec. J (Pedagogia-Psychologia), vol. XXIX, 1: Nowe tendencje w pracy socjalnej. Problemy kształcenia i działania

31,77 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 2

red. Lech Dubel

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 2

33,64 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

37,38 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Adieu, NRD!

Halina Ludorowska

Adieu, NRD!

11,21 zł

Annales UMCS, sec. A (Mathematica) , vol. LX

red. Stanisław Prus

Annales UMCS, sec. A (Mathematica) , vol. LX

4,67 zł

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LIX

red. Stanisław Prus

Annales UMCS, sec. A (Mathematica), vol. LIX

4,67 zł

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim

Jerzy Sobota, Andrzej Trzciński

Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim

22,43 zł

Dydaktyka geografii w UMCS. Przeszłość i teraźniejszość

red. Marianna Nowak

Dydaktyka geografii w UMCS. Przeszłość i teraźniejszość

4,67 zł

Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego

Grażyna Żurkowska

Epistemologia po Wittgensteinie. Nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego

8,41 zł

Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski

red. Monika Gabryś, Krzysztof Stępnik

Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski

8,41 zł

Kognitywistyka 2. Podobieństwo

red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski

Kognitywistyka 2. Podobieństwo

9,35 zł

Nowe prawo karne po zmianach

Tadeusz Bojarski, Edward Skrętowicz

Nowe prawo karne po zmianach

4,67 zł

O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej

Piotr Szczukiewicz

O pomaganiu i psychoterapeutach. Kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej

6,54 zł

Prowincja. Świat. Europa. Polska. Zbiór studiów

red. Mirosław Ryszkiewicz

Prowincja. Świat. Europa. Polska. Zbiór studiów

10,28 zł

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej

red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki

Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej

9,35 zł

Tęsknota w kulturze

red. Jadwiga Mizińska, Halina Rarot

Tęsknota w kulturze

11,21 zł

Współczesna Europa Środkowo-Wschodnia.Dziedzictwo historii

Stephen Fischer-Galati

Współczesna Europa Środkowo-Wschodnia.Dziedzictwo historii

7,48 zł

Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. zw. dr hab. Zofii Sękowskiej 1924-1997

red. Anna Bujnowska, Agnieszka Lewicka, Zofia Palak

Wykaz publikacji i innych osiągnięć prof. zw. dr hab. Zofii Sękowskiej 1924-1997

1,87 zł

Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego

Zdzisław Cackowski

Zdobywanie i zużywanie się doświadczenia ludzkiego

9,35 zł