Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

Krzysztof Krawczyk

Wybrane wskaźniki fizjologiczne studentek uczestniczących w zorganizowanej aktywności fizycznej

18,69 zł

Studia Iuridica Lublinensia t. 25, 2

red. Beata Jeżyńska

Studia Iuridica Lublinensia t. 25, 2

31,77 zł

Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984

red. Magdalena Piechota, Paweł Nowak, Elżbieta Pawlak-Hejno

Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984

26,17 zł

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 2/2015

red. Ryszard Dębicki

Polish Journal of Soil Science, vol. XLVIII, NO. 2/2015

22,43 zł

Single - życie w pojedynkę - stereotypy i samooceny

red. Zofia Kawczyńska-Bytrym

Single - życie w pojedynkę - stereotypy i samooceny

29,90 zł

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Ilona Bondos

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

33,64 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

Michał Nowakowski

Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego

26,17 zł

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

Patrycja Zając

Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych

26,17 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

red. Ryszard Szczygieł

Początki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955

35,51 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

red. Krzysztof Amielańczyk, Dariusz Słapek, Antoni Dębiński

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

Maria Wojtak

Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu

31,77 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LVI

red. Wiesław Śladkowski

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LVI

4,67 zł

Dear Neighbours. Poland and the Eastern Dimension of the European Union

red. Jan Hunin

Dear Neighbours. Poland and the Eastern Dimension of the European Union

4,67 zł

Libertarianizm. Teoria. Praktyka. Interpretacje

red. Waldemar Bulira, Włodzimierz Gogłoza

Libertarianizm. Teoria. Praktyka. Interpretacje

9,35 zł

Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności

red. Eugenia Łoch

Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności

3,74 zł

O miłości uskładanej ze słów

Aneta Wysocka

O miłości uskładanej ze słów

14,95 zł

Pedagogika Kultury, t. 2

red. Dariusz Kubinowski

Pedagogika Kultury, t. 2

7,48 zł

Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego

Władysław Bulanda

Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego

9,35 zł

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik Naukowy, t. 1.

red. Wiesław A. Kamiński, Walerij Skotnij

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik Naukowy, t. 1.

8,41 zł

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

Ewa Nowak

Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje, edukacja, stowarzyszenia

7,48 zł

Res Historica, t. 19.

red. Jan Pomorski

Res Historica, t. 19.

6,54 zł

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 8. Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników

red. Józef Styk, Andrzej Świeca

Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. 8. Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników

7,48 zł

Studia Białorutenistyczne, t. 3

red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz

Studia Białorutenistyczne, t. 3

11,21 zł

Wacław Potocki i jego ,,Ogród, ale nieplewiony"

Władysława Książek-Bryłowa

Wacław Potocki i jego ,,Ogród, ale nieplewiony"

11,21 zł

Wartości geografii

Józef Wojtanowicz

Wartości geografii

4,67 zł

Zanim powstała ,,Kultura". Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheńskiego poświęconych polskiej polityce wschodniej

red. Kazimierz Michał Ujazdowski

Zanim powstała ,,Kultura". Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheńskiego poświęconych polskiej polityce wschodniej

14,95 zł

Zapis sposobu myślenia. Wybór publicystyki z lat 2002-2007

Aleksander Hall

Zapis sposobu myślenia. Wybór publicystyki z lat 2002-2007

9,35 zł