Prolegomena do historii komunikacji społecznej, t. 4: Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji

Włodzimierz Mich

Prolegomena do historii komunikacji społecznej, t. 4: Psychosomatyczne uwarunkowania komunikacji

41,12 zł

Predykatory nonkonformizmu pozornego

Ryszarda Ewa Bernacka

Predykatory nonkonformizmu pozornego

31,77 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 2

red. Magdalena Boczkowska, Agnieszka Buczak

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXV, 2

31,77 zł

Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych

Witold Rewera

Historyczne mniejszości językowe we włoskich regionach o statutach specjalnych

31,77 zł

Konteksty cierpienia

red. Michał Sprawka, Ewa M. Szepietowska, Dorota Turska

Konteksty cierpienia

24,30 zł

Relations ekphrastiques dans la poesie contemporaine: Relations ekphrastiques Andre du Bouchet et Jacques Dupin

Alicja Koziej

Relations ekphrastiques dans la poesie contemporaine: Relations ekphrastiques Andre du Bouchet et Jacques Dupin

26,17 zł

Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym

Mariusz Hofman

Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym

28,04 zł

Wschód Europy, v. 2, nr 2/2016. Studia humanistyczno-społeczne

red. Walenty Baluk, Jakub Olchowski

Wschód Europy, v. 2, nr 2/2016. Studia humanistyczno-społeczne

33,64 zł

Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii

red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak

Między nauką a sztuką. Wokół problemów współczesnej historiografii

46,73 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z histori wizualnej

59,81 zł

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

Beata Surmacz

Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy - struktury - funkcje

39,25 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

Nowi ludzie

Knud Rasmussen

Nowi ludzie

33,64 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae), vol. XXIII

red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz

Annales UMCS, sec. FF (Philologiae), vol. XXIII

5,61 zł

Dawno to temu, już bardzo dawno...

Marta Wójcicka

Dawno to temu, już bardzo dawno...

7,48 zł

Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli

Zbigniew B. Gaś

Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli

6,54 zł

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

Wojciech Zgłobicki

Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

4,67 zł

Encuentros literarios II

red. Maria Falska

Encuentros literarios II

16,82 zł

Hereditas praeteriti

red. Halina Taras, Anna Zakościelna

Hereditas praeteriti

33,64 zł

Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku

Elżbieta Torój

Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku

5,61 zł

Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej

Borys A. Gudziak

Kryzys i reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej

10,28 zł

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 25

red. Ryszard Kucha

Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. 25

6,54 zł

Poznawcze aspekty interpretacji przysłów

Katarzyna Wiejak

Poznawcze aspekty interpretacji przysłów

6,54 zł

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych

Alicja Olszak

Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych

5,61 zł

Res Historica, t. 25

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 25

6,54 zł

Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918

Artur Górak

Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918

10,28 zł

Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej

Anna Marta Żukowska

Rysunek i wychowanie plastyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej

20,56 zł

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie

Anna Kanios

Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie

7,48 zł

Zanim powstała ,,Kultura". Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheńskiego poświęconych polskiej polityce wschodniej

red. Kazimierz Michał Ujazdowski

Zanim powstała ,,Kultura". Antologia tekstów Adolfa Marii Bocheńskiego poświęconych polskiej polityce wschodniej

14,95 zł