Diariusz t. 3, 1 stycznia - 31 grudnia 1918

Michał Stanisław Kossakowski

Diariusz t. 3, 1 stycznia - 31 grudnia 1918

35,51 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Dyskryminacja. Przyczyny - przejawy - sposoby zapobiegania

red. Magdalena Lesińska-Staszczuk, Justyna Wasil

Dyskryminacja. Przyczyny - przejawy - sposoby zapobiegania

28,04 zł

Explorations in the Acoustics of English Sounds

Wiktor Gonet

Explorations in the Acoustics of English Sounds

35,51 zł

Psychologia administracji. Zarys problematyki

Magdalena Budyn-Kulik, Jan Szreniawski

Psychologia administracji. Zarys problematyki

29,90 zł

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej

Dorota Maj

Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej

33,64 zł

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca

red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca

50,46 zł

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja

red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka

Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe - kreacja i komunikacja

29,90 zł

Współczesne media - media informacyjne, t. 2

red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura

Współczesne media - media informacyjne, t. 2

41,12 zł

Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku

red. Monika Gabryś-Sławińska

Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku

29,90 zł

W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm

Mariusz Kicia, Robert Patterson

W poszukiwaniu kapitału. Praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm

41,12 zł

Słownik gwar Lubelszczyzny, t. IV: Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza

Halina Pelcowa

Słownik gwar Lubelszczyzny, t. IV: Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza

74,76 zł

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe

Piotr Maleszyk

Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe

41,12 zł

Gospodarka województwa wołyńskiego 1921-1939

Artur Czuchryta

Gospodarka województwa wołyńskiego 1921-1939

31,77 zł

Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 3/2016

red. Katarzyna Krzywicka

Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, vol. 3/2016

33,64 zł

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

red. Wiesław Bondyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes

Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668

84,11 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

red. Krzysztof Stachyra

Podstawy muzykoterapii, wydanie 2

29,90 zł

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

red. Bogumiła Mucha-Leszko

Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LVII

red. Karol I. Wysokiński

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LVII

3,74 zł

Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej

Małgorzata Medecka

Apokryf rodzinny jako odmiana dwudziestowiecznej powieści historycznej

5,61 zł

Archeologia Polski środkowowschodniej, t. 9

red. Jerzy Libera

Archeologia Polski środkowowschodniej, t. 9

28,04 zł

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

Gerhard Ertl. Doktor honoris causa UMCS

7,48 zł

Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)

Zbigniew Osiński

Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)

8,41 zł

Jeziorzany. Wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach

Marcin Juściński, Barbara Niezabitowska

Jeziorzany. Wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach

14,95 zł

Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku

red. Grzegorz Wallner, Eugenia Łoch

Między literaturą a medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku

5,61 zł

Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej

red. Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka

Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej

11,21 zł

Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego

Władysław Bulanda

Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego

9,35 zł

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

Waldemar Kozyra

Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1939

28,04 zł

Pozwól mi wrócić. Wiersze Rosja 1940 - Palestyna 1943

Jadwiga Czechowiczówna

Pozwól mi wrócić. Wiersze Rosja 1940 - Palestyna 1943

1,87 zł

Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu

Włodzimierz Mich

Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu

13,08 zł

Świat marzeń

Tadeusz W. Nowacki

Świat marzeń

7,48 zł

Wiersze wybrane. 1956-2007

Natalia Gorbaniewska

Wiersze wybrane. 1956-2007

9,35 zł

Wykłady i seminarium lubelskie

Agnes Heller

Wykłady i seminarium lubelskie

7,48 zł

Zagłada lubelskiego getta. The extermination of the Lublin Ghetto

Tadeusz Radzik

Zagłada lubelskiego getta. The extermination of the Lublin Ghetto

42,05 zł