Komunikowanie polityczne

red. Łukasz Jędrzejski, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Anna Szwed-Walczak

Komunikowanie polityczne

37,38 zł

Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną

Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski

Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną

31,77 zł

Rodzice a gotowość szkolna dzieci

Małgorzata Chojak

Rodzice a gotowość szkolna dzieci

29,90 zł

Od Wiednia do Czerniowiec. Galicja i Bukowina w wybranych niemieckojęzycznych utworach literackich

Janusz Golec

Od Wiednia do Czerniowiec. Galicja i Bukowina w wybranych niemieckojęzycznych utworach literackich

28,04 zł

Sokrates Ksenofonta

Dorota Tymura

Sokrates Ksenofonta

31,77 zł

Reconfigurations Romanesques de Minuit. Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel

Anna Maziarczyk

Reconfigurations Romanesques de Minuit. Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel

33,64 zł

Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym

Piotr Złotkowski

Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym

42,99 zł

Annales UMCS, sec. M (Balcaniensis et Carpathiensis), vol. I

red. Waldemar Paruch

Annales UMCS, sec. M (Balcaniensis et Carpathiensis), vol. I

31,77 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 4

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 4

46,73 zł

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 1

red. Maria Łanczont

Annales UMCS, sec. B (Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia), vol. LXXI, 1

28,04 zł

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, t. 2: Ministerstwo finansów

Stanislav Bogdanov, Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, t. 2: Ministerstwo finansów

41,12 zł

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXXI

red. Stanisław Hałas

Annales UMCS, sec. AAA (Physica), vol. LXXI

22,43 zł

Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem

Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska

Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem

37,38 zł

Annales UMCS, sec. N (Educatio Nova), vol. 1

red. Tomasz Woźniak

Annales UMCS, sec. N (Educatio Nova), vol. 1

29,90 zł

Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego

Konrad Pawłowski

Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego

31,77 zł

Wschód Europy Vol 2, No 1/2016. Studia humanistyczno-społeczne

red. Walenty Baluk, Jakub Olchowski

Wschód Europy Vol 2, No 1/2016. Studia humanistyczno-społeczne

31,77 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

Aneta Wysocka

Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego

31,77 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

Aneta Domagała, Urszula Mirecka

KJ 23 Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat wyd. II

37,38 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Feliks Tych

Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010

84,11 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Aleksander This i Jan Kanty Wołowski - wybitni prawnicy Królestwa Polskiego

Wojciech Witkowski

Aleksander This i Jan Kanty Wołowski - wybitni prawnicy Królestwa Polskiego

4,67 zł

Annales UMCS,  sec. L (Artes), vol. III/IV

red. Gabriela Rzechowska-Klauza

Annales UMCS, sec. L (Artes), vol. III/IV

6,54 zł

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LVI

red. Wiesław Śladkowski

Annales UMCS, sec. F (Historia), vol. LVI

4,67 zł

Biojurisprudence. Foundations of Law for the Twenty-First Century

Roman Andrzej Tokarczyk

Biojurisprudence. Foundations of Law for the Twenty-First Century

7,48 zł

Gaudium Veritatis

Franciszek Ziejka

Gaudium Veritatis

7,48 zł

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

red. Krzysztof Pomian

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

18,69 zł

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

Anna Maziarczyk

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

6,54 zł

Pieśni, psalmy i wiersze polskie

Jakub Lubelczyk

Pieśni, psalmy i wiersze polskie

4,67 zł

Poland. Nature and Man

Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś

Poland. Nature and Man

14,02 zł

Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja - Konsolidacja - Europeizacja

Ewa Nowak, Rafał Riedel

Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja - Konsolidacja - Europeizacja

16,82 zł

Res Historica, t. 21

red. Henryk Gmiterek

Res Historica, t. 21

6,54 zł

Res Historica, t. 22

Jan Lewandowski

Res Historica, t. 22

7,48 zł

Rivers and the American Experience

red. Jerzy Durczak

Rivers and the American Experience

3,74 zł

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka

Wizje i realia. Studia nad realizacją polskiej myśli polityc

6,54 zł

Współpraca banków w Europie środkowowschodnej

Helena Żukowska

Współpraca banków w Europie środkowowschodnej

5,61 zł

Zapomniany inspirator. Theodule Armand Ribot i recepcja jego poglądów psychologicznych w Polsce na przełomie XIX i XX wieku

Cezary W. Domański

Zapomniany inspirator. Theodule Armand Ribot i recepcja jego poglądów psychologicznych w Polsce na przełomie XIX i XX wieku

9,35 zł