Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych

Małgorzata Stępnik

Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych

37,38 zł

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 1

red. Lech Dubel

Annales UMCS, sec. G (Ius), vol. LXIII, 1

29,90 zł

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 3

red. Jerzy Węcławski

Annales UMCS, sec. H (Oeconomia), vol. L, 3

29,90 zł

System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne - na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich

Grzegorz Janicki

System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne - na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich

35,51 zł

Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii

red. Grzegorz Bąk, Ludmiła Siryk, Ewa Łoś

Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i Hiszpanii

37,38 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

31,77 zł

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

red. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak

Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki

74,76 zł

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

Konrad Zieliński

O Polską Republikę Rad. Działalność polskich komunistów w Rosji Radzieckiej 1918-1922

35,51 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Andrzej Pleszczyński

Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

35,51 zł

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

Krzysztof Latawiec

Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914

52,33 zł

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

Ryszard Radzik

Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych

35,51 zł

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec

Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918)

44,86 zł

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

Ryszard Tokarski

Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej

33,64 zł

Tam był kiedyś mój dom...

red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński

Tam był kiedyś mój dom...

60,74 zł

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

Daniel Beauvois

Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914

65,42 zł

Współczesny język polski, wydanie 5

red. Jerzy Bartmiński

Współczesny język polski, wydanie 5

44,86 zł

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

Róża Ciesielska-Musameh, Barbara Guziuk-Świca, Grażyna Przechodzka

Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

42,99 zł

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

Artur Wysocki

Zderzenie kultur. Polskość i sowieckość na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 - 1941 we wspomnieniach Polaków

37,38 zł

Canadian. Ghosts. Hopes and Values. Remanences. Esperances et valeurs canadiannes

red. Maciej Abramowicz, Joanna Durczak

Canadian. Ghosts. Hopes and Values. Remanences. Esperances et valeurs canadiannes

7,48 zł

Dlaczego koty nie jedzą ludzi

Katja Lange-Müller

Dlaczego koty nie jedzą ludzi

5,61 zł

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach życia

red. Anna Bujnowska, Zofia Palak, Agnieszka Pawlak

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach życia

13,08 zł

Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego

Bogumiła Truchlińska

Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego

9,35 zł

Książka ponad podziałami

red. Antoni Krawczyk

Książka ponad podziałami

11,21 zł

L'Imaginaire de Saint-John Perse

Alicja Koziej

L'Imaginaire de Saint-John Perse

6,54 zł

Nowe wyzwania w rozwoju człowieka

red. Bożydar Kaczmarek, Katarzyna Markiewicz, Sylwester Orzechowski

Nowe wyzwania w rozwoju człowieka

6,54 zł

Prawo wspólnotowe i integracja europejska

Ziemowit Jacek Pietraś

Prawo wspólnotowe i integracja europejska

18,69 zł

Punkt widzenia w języku i w kulturze

red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Ryszard Nycz

Punkt widzenia w języku i w kulturze

9,35 zł

Rozprawy Slawistyczne 1986-2006. Bibliografia

Stefan Warchoł

Rozprawy Slawistyczne 1986-2006. Bibliografia

5,61 zł

Semantyka tekstu artystycznego

red. Anna Pajdzińska, Ryszard Tokarski

Semantyka tekstu artystycznego

7,48 zł

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf

Urszula Terentowicz-Fotyga

Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach Virginii Woolf

11,21 zł

Skorowidze zawartości 25 roczników czasopisma ,,Z otchłani wieków" 1926-1959

red. Maria Malinowska, Tadeusz Malinowski

Skorowidze zawartości 25 roczników czasopisma ,,Z otchłani wieków" 1926-1959

9,35 zł

Studia Iuridica Lublinensia, t. 12

red. Marek Kuryłowicz

Studia Iuridica Lublinensia, t. 12

16,82 zł

Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba

Agnieszka Gozdek

Topika mityczna. Figury miejsca w twórczości Fiodora Sołoguba

6,54 zł

Z dialektologii słowiańskiej

red. Feliks Czyżewski

Z dialektologii słowiańskiej

7,48 zł