Zespół

Dyrektor Wydawnictwa

dr Grzegorz Żuk
Tel. 81 537 53 04, pok. 49
e-mail: dyrektor@wydawnictwo.umcs.lublin.pl

 

Sekretarz Wydawnictwa

mgr Agnieszka Żytomska
Tel. 81 537 53 04, pok. 48
e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl

 

Redakcja merytoryczna

red. Teresa Dunin – tel. 81 537 53 05; dyżur: wtorek, środa, piątek w godz. 8.30 – 14.30 (pok. 46)
red. Lech Maliszewski – tel. 81 537 53 05; dyżur: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.30 – 14.30 (pok. 46)
red. Agnieszka Reszczyk – tel. 81 537 53 05; poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.15 – 15.15 (pok. 46)
red. Anna Granat – tel. 81 537 53 05; dyżur: wtorek, środa w godz. 8.30 – 14.30 (pok. 46)
red. Anna Marszał – tel. 81 537 53 05; dyżur: poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 7.15 – 15.15 (pok. 46)

Zakres czynności redaktora merytorycznego:

 

Umowy – faktury

st. red. tech. Danuta Brzyska – tel. 81 537 54 12, pok. 48
red. tech. Ewa Samczuk – tel. 81 537 54 12, pok. 48
Adres e-mail: finanse@wydawnictwo.umcs.lublin.pl

 

Redakcja techniczna

red. Aneta Okuń – kierownik redakcji książek i czasopism – tel. 81 537 54 24; pok. 45
red. Agnieszka Muchowska – redaktor techniczny – tel. 81 537 54 24; pok. 45
Adres e-mail do redakcji technicznej: redtech_okun@wp.pl

Czynności redaktora technicznego: