Zapowiedzi

Słownik stereotypów i symboli ludowych t. 2, z. VI, Rośliny: drzewa liściaste | red. Jerzy Bartmiński

Słownik stereotypów i symboli ludowych t. 2, z. VI, Rośliny: drzewa liściaste | red. Jerzy Bartmiński

poniedziałek, 27 września 2021

Szósty zeszyt drugiego tomu Słownika stereotypów i symboli ludowych (Rośliny) poświęcamy drzewom liściastym. Włączamy do niego 18 haseł, w tym nadrzędne obszerne hasło drzewo i (w kolejności alfabetycznej) hasła mające najbardziej zmitologizowaną charakterystykę w ludowym obrazie świata, jak dąb i lipa, jawor i brzoza, buk, jarzębina, jesion, klon, olcha, osika, topola, wierzba, oraz: akacja, grab, kasztan, wiąz. W poprzednim zeszycie zaprezentowaliśmy mające swoją specyfikę, bo najbliższe człowiekowi, drzewa owocowe: jabłoń, gruszę, śliwę, wiśnię i czereśnię, oraz „wiecznie zielone” drzewa iglaste: sosnę, świerk, jodłę, dodatkowo nieco osobliwy (bo tracący zimą igły) modrzew.

Jerzy Bartmiński


 

Rzecz o wyobraźni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki | Jan Pomorski

Rzecz o wyobraźni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki | Jan Pomorski

czwartek, 23 września 2021

Razem z Homo Metahistoricus (2019) nowy tom studiów prof. Pomorskiego  ˗  Rzecz o wyobraźni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki ˗ domyka w znakomitym stylu wyobrażenia autora o intelektualnej historii Polski w stuleciach XX i XXI . Wpisuje i łączy, nolens volens, peryferyjną historię Polski z najciekawszymi trendami współczesnej historiografii  światowej.  Tekst iskrzy erudycją i skojarzeniami, które otwierają zupełnie nowe pola interpretacyjne.  Otrzymaliśmy kolejną bardzo ważną książkę. Jej znaczenie i odzew w środowiskach humanistów polskich mogą być tym razem jeszcze większe niż ostatnio publikowanych przez Pomorskiego dlatego, że spektrum problemów jest szersze, bardziej wielowątkowe.

Prof. dr hab. Robert Traba
Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie