Czasopisma

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje platforma e-czasopism naukowych, która została stworzona na bazie Open Journal System. Obecnie na platformie e-czasopism naukowych znajduje się 29 periodyków wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Funkcjonują one na zasadzie otwartego dostępu. Dzięki platformie treść czasopism jest widoczna w Internecie, co znacząco przyczynia się do zwiększenia przejrzystości ocen periodyku i umożliwia zapoznanie się z dorobkiem pracowników naukowych. Ponadto grono odbiorców publikowanych tekstów jest znacznie szersze niż w przypadku tradycyjnych (papierowych) publikacji. Serdecznie zachęcamy do publikowania artykułów w czasopismach naukowych wydawanych przez Wydawnictwo UMCS oraz zapoznawania się z ukazującymi się na bieżąco artykułami. Zapraszamy również do umieszczania wydawanych przez Państwa czasopism na platformie:

journals.umcs.pl

 

ROZWÓJ CZASOPISMA NAUKOWEGO. PORADNIK DLA REDAKTORÓW I WYDAWCÓW