Okładka: Humor w „czasach zarazy” – Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska

Humor w „czasach zarazy” – Ewa Głażewska, Małgorzata Karwatowska

poniedziałek, 20 marca 2023

Niezmiernie miło nam poinformować, że wydana nakładem Wydawnictwa UMCS, publikacja prof. Ewy Głażewskiej oraz prof. Małgorzaty Karwatowskiej Humor w „czasach zarazy” (Lublin 2023) spotkała się z szerokim odzewem pozytywnych publikacji w mediach.

Autorki udzieliły wielu wywiadów prasowych i radiowych, informacje o publikacji znalazły m.in. w Radio Eska, Radio Opole, Radio Lublin, na stronie internetowego portalu razemztoba.pl, niezależna.pl oraz branżowego medycznego portalu Medycyna Praktyczna i na stronie naukawpolsce.pl

Zachęcamy do lektury książki!

Poniżej fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Artura Rejtera:

„ Czas pandemii COVID-19 stał się dla nas wszystkich dojmującym doświadczeniem indywidualnym, osobistym, ale też społecznym czy kulturowym. Jak jednak zazwyczaj bywa, człowiek oswaja rzeczywistość, dystansując się od negatywnych jej aspektów i czynników. Jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów na to jest waloryzowanie humorystycznego stosunku do świata, co odciąża – przynajmniej częściowo – problem i pozwala odnaleźć się w nowej, na wskroś trudnej sytuacji. Jak przekonują Autorki, humor, jako zjawisko wieloaspektowe, niezwykle złożone i nośne, znajduje manifestacje w różnych sferach pandemicznej komunikacji, właściwie zawłaszczonej przez Internet, a tym samym zglobalizowanej, zuniwersalizowanej i egalitarnej. Cechy te powodują, że powstaje swoista, motywowana poważną wszak sytuacją, kultura śmiechu poddana określonym prawom i tendencjom odwołującym się do rozmaitych obszarów życia. Co warte odnotowania, w badaniach wykorzystano niezwykle bogaty materiał ilustracyjny, i to nie tylko polskojęzyczny, co czyni książkę dziełem o charakterze uniwersalnym, wykraczającym daleko poza granice jednej kultury czy języka. […] ”