Filologia polska

Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej

red. Maciej Rajewski, Krzysztof Stępnik

Komunikowanie się Polaków w okresie II wojny światowej

8,41 zł

Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1904-1918

Monika Gabryś-Sławińska

Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1904-1918

37,38 zł

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej

35,51 zł

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec

Konwencja i kreacja w tekstach kultury

33,64 zł

Kreowanie światów w języku mediów

red. Paweł Nowak, Ryszard Tokarski

Kreowanie światów w języku mediów

29,90 zł

Książę Janusz Wiśniowiecki (1598-1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych

Bonawentura Czarliński, Stefan Giżycki

Książę Janusz Wiśniowiecki (1598-1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych

4,67 zł

Książka ponad podziałami

red. Antoni Krawczyk

Książka ponad podziałami

11,21 zł

Kultura czytelnicza i informacyjna - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia

Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski

Kultura czytelnicza i informacyjna - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia

24,30 zł

Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog

red. Małgorzata Latoch-Zielińska, Barbara Myrdzik

Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog

18,69 zł

Kulturowe aspekty języka mody

Bożena Rejakowa

Kulturowe aspekty języka mody

32,71 zł

Legiony i vitae lex. Problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego

Artur Timofiejew

Legiony i vitae lex. Problemy twórczości literackiej Cypriana Godebskiego

4,67 zł

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów t. 5: Honor

red. Jerzy Bartmiński

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów t. 5: Honor

52,33 zł

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1: Dom

red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1: Dom

56,07 zł

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca

red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca

50,46 zł

Lektury dla ,,Kultury"

Wojciech Skalmowski

Lektury dla ,,Kultury"

3,74 zł

Leśmianowska baśń nowoczesna. O "Przygodach Sindbada Żeglarza" Bolesława Leśmiana

Bogusław Grodzki

Leśmianowska baśń nowoczesna. O "Przygodach Sindbada Żeglarza" Bolesława Leśmiana

29,90 zł