Filologia polska

Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej

red. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Stępnik

Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej

11,21 zł

Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej

Krzysztof Stępnik

Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej

33,64 zł

Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej

Krzysztof Stępnik

Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej

35,51 zł

Hiperpowieść, czyli sieć w powieści

Maria Woźniakiewicz-Dziadosz

Hiperpowieść, czyli sieć w powieści

29,90 zł

Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych

red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Mirosław Szumiło

Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych

35,51 zł

Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI w.

red. Anita Has-Tokarz, Renata Malesa

Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI w.

28,04 zł

Horatius Flaccus

Jan Libicki

Horatius Flaccus

29,90 zł

Horror w literaturze współczesnej i filmie

Anita Has-Tokarz

Horror w literaturze współczesnej i filmie

36,45 zł

Horyzonty komunikacji medialnej

Jacek Dąbała

Horyzonty komunikacji medialnej

24,30 zł

Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury.

red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska

Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury.

14,95 zł

Humor w kulturze i edukacji

red. Ewa Dunaj, Małgorzata Latoch-Zielińska

Humor w kulturze i edukacji

31,77 zł

Humor w perspektywie kulturowo-językowej

red. Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin

Humor w perspektywie kulturowo-językowej

29,90 zł

Iesus, Maria, Ioseph trisagii et trismegisti humanae Protopatroni natali Dei Hominis MDCXL hymnis XXVII celebrati

Józef Bartłomiej Zimorowic

Iesus, Maria, Ioseph trisagii et trismegisti humanae Protopatroni natali Dei Hominis MDCXL hymnis XXVII celebrati

18,69 zł

Imago Turci. Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572)

Piotr Tafilowski

Imago Turci. Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572)

31,77 zł

Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej

red. Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl

Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej

33,64 zł

Jak można mówić o Trójcy Świętej w słowach prostych i uniwersalnych

Anna Wierzbicka

Jak można mówić o Trójcy Świętej w słowach prostych i uniwersalnych

3,74 zł