Okładka: Diagnoza, praca socjalna, zmiana - Marta Czechowska-Bieluga

Diagnoza, praca socjalna, zmiana - Marta Czechowska-Bieluga

niedziela, 1 października 2017

Książka może stać się ważnym źródłem wiedzy dla szerokiego grona Czytelników. Chodzi zarówno o pedagogów, pracowników socjalnych, psychologów, jak i socjologów, zajmujących się wspieraniem w procesie zmiany osób, rodzin i społeczności. Oczywiście z tej pracy powinni skorzystać również studenci pedagogiki, pracy socjalnej, psychologii, nauk o rodzinie, socjologii oraz dyscyplin pokrewnych. [Z recenzji dr hab. prof. AJD Izabeli Krasiejko]

Prezentowane opracowanie zawiera treści z zakresu pracy socjalnej i diagnozowania głównie w odniesieniu do zmiany, jaka obecnie dokonuje się w życiu współczesnych społeczeństw, w tym w obszarze pomocy społecznej. Zaakcentowane zostały konteksty diagnozowania w realizacji pracy socjalnej oraz w funkcjonowaniu zawodowym pracowników wybranych służb społecznych w kontekście wprowadzanych zmian.

Przeczytaj fragment