O majorantach modułowych i obszarowych funkcji holomorficznych.

Zdzisław Lewandowski

4,67 zł

Cena detaliczna: 5,25 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-3242-7
  2. Objętość: 76 stron
  3. Format:
  4. Rodzaj oprawy:
  5. Rok wydania: 2010

W geometrycznej teorii funkcji zmiennej zspolonej ważne miejsce zajmuje problematyka podporządkowania obszarowego i modułowego funkcji holomorficznych. Istotny wkład do tej problematyki wniósł w pierwszej połowie lat 60. XX wieku Profesor Zdzisław Lewandowski. Opublikował on między innymi w roku 1963 dysertację: "O majorantach modułowych i obszarowych funkcji holomorficznych (o zagadnieniu M. Biernackiego dotyczącym funkcji podporzadkowanych, zagadnieniu odwrotnym i problemach pokrewnych"). Dysertacja ukazała się w niewielkim nakładzie, co sprawiło, że jest ona od wielu lat praktycznie niedostępna dla zainteresowanych. Z tego też powodu, a również ze względu na zawarte w pracy wyniki, jego wychowankowie i uczniowie, w porozumieniu z Profesorem, podjęli starania, by przygotować i wydać jej reprint. Tematyka pracy stanowi podstawę teorii podporządkowania obszarowego i modułowego funkcji holomorficznych. Przedstawione w niej wyniki dały dynamiczny impuls do dalszych badań, co zaowocowało wieloma pracami naukowymi z tej dziedziny matematyki w środowisku lubelskim, a także na świecie.