Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich

Ryszard Bera

Okładka: Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich

8,41 zł

Cena detailczna: 9,45 zł

Oszczędzasz: 1,04 zł (11%)

Dostępność: niedostępny

Dzieło prof. Bery otwiera nowy dział pedagogiki pracy, związany z migracjami, stanowiący ważne zdarzenie w historii naszego kraju, gdyż niewątpliwie osłabiającymi potencjał intelektualny i aktywność społeczną. Jest to oczywiście niezawinione przez emigrantów, lecz jest wynikiem sytuacji krajowej, której nie potrafiły zapobiec kolejne rządy - a niektóre z nich przyczyniły się do tego stanu. W związku z tym prezentowane opracowanie stanowi wejście odważne na nowy i bardzo złożony teren, jest odkryciem nowego działu pedagogiki pracy. Autor zademonstrował bogaty wachlarz środków metodyczych, służących do badania fenomenu emigracji, który ze stanowiska korzyści indywidualnych jest w pełni usprawiedliwony. Ukazując bardzo wszechstronny model badania tego zjawiska, przedstawił możliwości pedagogiki pracy w tym obszarze nie nowych, ale obecnie masowych zjawisk. Książka powinna wzbudzić dyskusję, gdyż zapoczątkowuje ona złożoną problematykę. W jej skład wchodzi również badanie możliwości przetrwania tradycji i kultury polskiej w środowiskach emigracyjnych. Ta sprawa otwiera szereg dalszych pytań i możliwości badawczych właśnie w obszarze zjawiska migracji.

ISBN:
978-83-227-2883-3
Objętość:
247 stron
Format:
Rodzaj oprawy:
Rok wydania:
2008