Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury.

red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska

14,95 zł

Cena detaliczna: 16,80 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 978-83-227-3172-7
  2. Objętość: 392 stron
  3. Format:
  4. Rodzaj oprawy:
  5. Rok wydania: 2010

Prezentujemy księgę pamiątkową dedykowaną Profesor Barbarze Myrdzik z okazji Jej siedemdziesiątych urodzin. Zgodnie z poetyką tego rodzaju wydawnictw tom otwiera poświęcony Jubilatce szkic bio- i bibliograficzny. Oprócz niego na publikację składają się trzydzieści trzy prace, które gonologicznie można by zakwalifikować jako szkice bądź studia. Profesor Barbara Myrdzik jest wybitną i powszechnie znaną specjalistką z zakresu dydaktyki literatury polskiej i języka, dlatego wśród autorów księgi odnajdujemy największe nazwiska przedstawicieli tej dyscypliny naukowej, uzupełnione nazwiskami uznanych autorytetów z dziedziny literatury i językoznawstwa macierzystego dla Jubilatki środowiska UMCS. Księga charakteryzuje się jeszcze jedną właściwością, stanowi zwartą całość prezentującą w dużym stopniu spójną, choć wielostronną i wieloaspektową wizję polonistyki - jej dnia dzisiejszego, jej jutra, jej uwarunkowań, szans i zagrożeń. Tytuł "Horyzonty polonistyki" doskonale oddaje zawartość książki.