Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji

Tomasz Sękowski

5,61 zł

Cena detaliczna: 6,30 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. ISBN: 83-227-1711-3
  2. Objętość: 186 stron
  3. Format: B5
  4. Rodzaj oprawy: miękka
  5. Rok wydania: 2002

W książce zaprezentowano badania dotyczące sytuacji zawodowej
inwalidów niewidomych w aspekcie ich zdolności adaptacji do różnych
warunków pracy. Celem prezentowanych badań było znalezienie odpowiedzi
na pytanie czy środowisko społeczne, w jakim pracują niewidomi ma
istotny, różnicujący wpływ na proces przystosowania się do
funkcjonowania w warunkach, jakie stwarza inwalidztwo wzroku. Badania
te można traktować jako przykład badań nad efektywnością i sposobami
regulacji stymulacji u osób znajdujących się w zróżnicowanym pod
względem poziomu stymulacji środowiskach, przy jednoczesnym
występowaniu dodatkowego stresora.