Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

Wojciech Zgłobicki

4,67 zł

Cena detaliczna: 5,25 zł
Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni
  1. Objętość: 160 stron
  2. Format: B5
  3. Rodzaj oprawy: miękka
  4. Rok wydania: 2002

Prezentowana praca stanowi zmienioną wersję rozprawy doktorskiej. Jest
wynikiem badań, których celem było określenie współczesnej dynamiki
procesów denudacyjnych na terenach rolniczych północno-zachodniej
części Wyżyny Lubelskiej przy wykorzystaniu metody cezowej. Drugim
zadaniem pracy była próba oceny przydatności omawianej metody w
badaniach geomorfologicznych (opisywany izotop nie był do tej pory
wykorzystywany do badania procesów rzeźbotwórczych na terenie
wschodniej Polski).