Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

Wojciech Zgłobicki

Okładka: Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej

4,67 zł

Cena detailczna: 5,25 zł

Oszczędzasz: 0,58 zł (11%)

Dostępność: niedostępny

Prezentowana praca stanowi zmienioną wersję rozprawy doktorskiej. Jest wynikiem badań, których celem było określenie współczesnej dynamiki procesów denudacyjnych na terenach rolniczych północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej przy wykorzystaniu metody cezowej. Drugim zadaniem pracy była próba oceny przydatności omawianej metody w badaniach geomorfologicznych (opisywany izotop nie był do tej pory wykorzystywany do badania procesów rzeźbotwórczych na terenie wschodniej Polski).

Objętość:
160 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
miękka
Rok wydania:
2002