Okładka: Promocja książki „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności”

Promocja książki „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności”

poniedziałek, 3 lutego 2020

W Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w czwartek 30 stycznia br., odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone książce „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” pod redakcją naukową Lechosława Lameńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra Majewskiego, Jerzego Żywickiego. Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas dyskusji Redaktorzy Naukowi Tomu przybliżyli uczestnikom problematykę oraz zakres tematyczny publikacji, opisując kierunki badań podjętych przez autorów poszczególnych rozdziałów monografii. W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. przedstawiciele świata nauki, kultury oraz lokalnego samorządu. Promocję prowadziła i moderowała Joanna Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Szczególnym momentem spotkania było uhonorowanie Redaktorów Tomu Medalem Unii Lubelskiej. Odznaczenia wręczył Michał Karapuda - Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Lublin. Medal Unii Lubelskiej jest to zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina.

Książka „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem oraz  dużym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych gości. Redaktorzy Monografii zapowiedzieli chęć dalszych prac nad poszerzeniem wiedzy dotyczącej dziedzictwa artystycznego Lublina.