Okładka: Omówienie książki "Osiemdziesiąt. Studium o poezji «przełomów»" prof. Niewiadomskiego, w czasopiśmie artPAPIER

Omówienie książki "Osiemdziesiąt. Studium o poezji «przełomów»" prof. Niewiadomskiego, w czasopiśmie artPAPIER

czwartek, 3 września 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, iż książka Profesora Andrzeja Niewiadomskiego Osiemdziesiąt. Studium o poezji "przełomów", wydana nakładem Wydawnictwa UMCS (Lublin, 2020), doczekała się omówienia na łamach wrześniowego numeru dwutygodnika kulturalnego o profilu recenzyjno-informacyjnym artPAPIER. Poniżej fragment omówienia przygotowany przez Panią Magdalenę Piotrowską-Grot:

Autor zdecydowanie pisze o poezji przełomów w sposób, który nie doprowadzi do przełomu. Omawiana książka jest niezwykle rzetelna, dokładna, napisana w sposób niebudzący zastrzeżeń. Pozwala nam zagłębić się w tekst, zacierając jednak tło społeczne czy polityczne, do którego ciągłego uaktywniania już tak bardzo przywykliśmy. Niewiadomski pozwala nam jednak powrócić do pewnej filologicznej równowagi. Nie boi się odrywać od tła na rzecz lektury skupiającej się na narzędziach poetyki opisowej. Pokazuje nam literacką opowieść, a czy w związku z ową nieprzejednaną perspektywą klasycznego, nieco staroświeckiego (jak sam pisze o swoim języku Niewiadomski [zob. s. 313]) historyka literatury jest to opowieść bogatsza czy uboższa – nie da się tego stwierdzić jednoznacznie. Omawiana książka pozwala jednak w pewien sposób wyciszyć metodologiczny czy dyskursywny nadmiar, uspokoić myśli, poszukać własnej badawczej perspektywy, choćby pozostawała ona w absolutnej kontrze wobec metod Niewiadomskiego. Nawet jeżeli ma stanowić jedynie punkt wyjścia dalszego rozwoju czy moment sentymentalnego powrotu do sal wykładowych, klasyczna filologia jest nam chyba wciąż potrzebna – i ta książka właśnie takiej filologii nam dostarcza.

Pełny tekst dostępny jest na stronie internetowej dwutygodnika artPAPIER.