Historia i archeologia

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

Marcin Wichmanowski

Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963), polityka ruchu ludowego

9,35 zł

Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyżnie w latach 1944-1989

Zbigniew Osiński

Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyżnie w latach 1944-1989

33,64 zł

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

red. Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Obara-Pawłowska

Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

31,77 zł

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru

Michał Tomaszek

Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru

33,64 zł

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

Piotr Bednarz

Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej

7,48 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w  czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

67,28 zł

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

Dariusz Wróbel

Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły

65,42 zł

Europa Barbarica.Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu.IV

red. Andrzej Kokowski

Europa Barbarica.Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu.IV

18,69 zł

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

red. Maria Juda, Bogusław Kasperek

Folia Bibliologica, XLIV/XLV, 1996/1997

2,80 zł

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

red. Mirosław Szumiło, Janusz Wrona, Zbigniew Zaporowski

Henryk Raabe 1882-1951. Pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

33,64 zł

Hereditas praeteriti

red. Halina Taras, Anna Zakościelna

Hereditas praeteriti

33,64 zł

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

red. Ewa Solska, Piotr Witek, Marek Woźniak

Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego

28,04 zł

Holocaust. Problemy przedstawiania

Anna Ziębińska-Witek

Holocaust. Problemy przedstawiania

13,08 zł

Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)

Zbigniew Osiński

Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885-1951)

8,41 zł

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

red. Krzysztof Pomian

Jerzy Giedroyc. Redaktor. Polityk. Człowiek

18,69 zł

Jeziorzany. Wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach

Marcin Juściński, Barbara Niezabitowska

Jeziorzany. Wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach

14,95 zł