Filologie obce

La Recontre. Etudes sur l'oeuvre de Pascal Quignard

red. Alicja Koziej, Jolanta Rachwalska von Rejchwald

La Recontre. Etudes sur l'oeuvre de Pascal Quignard

18,69 zł

Le Mouvant ou la nostalgie du continu. Dynamiques du corps dans l’œuvre d’Émile Zola

Jolanta Rachwalska von Rejchwald

Le Mouvant ou la nostalgie du continu. Dynamiques du corps dans l’œuvre d’Émile Zola

31,77 zł

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

Anna Maziarczyk

Le roman comme jeu l'esthetique ludique de Raymond Queneau

6,54 zł

Le tabou comme défi pour la linguistique/El tabu como desafío para la lingüística

red. Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Piotr Sorbet

Le tabou comme défi pour la linguistique/El tabu como desafío para la lingüística

29,90 zł

Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim

red. Ludmiła Siryk

Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim

28,04 zł

Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich

red. Alina Orłowska

Mężczyzna w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich

20,56 zł

Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych

red. Marek Olejnik, Michał Łesiów

Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych

2,80 zł

Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

Barbara Sadownik

Modulare Architektur der menschlichen Sprachfaehigkeit - kognitive und neurobiologische Dimensionen

9,35 zł

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej

red. Halina Rycyk-Sztajdel, Swietłana Szaszkowa

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej

5,61 zł

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2

red. Halina Rycyk-Sztajdel, Swietłana Szaszkowa

Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2

7,48 zł

Nazwy własne w utworach rosyjskiej prozy wiejskiej XX wieku

Henryka Munia

Nazwy własne w utworach rosyjskiej prozy wiejskiej XX wieku

22,43 zł

Nominacja obrzędów dorocznych w gwarach ukraińskich południowego Podlasia

Agnieszka Dudek-Szumigaj

Nominacja obrzędów dorocznych w gwarach ukraińskich południowego Podlasia

26,17 zł

Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures

Ronald W. Langacker (The Editors: Adam Głaz, Hubert Kowalewski, Przemysław Łozowski)

Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures

29,90 zł

Odeurs de l'ecriture.

red. Renata Bizek-Tatara

Odeurs de l'ecriture.

26,17 zł

Parler des emotions entre language et litterature

red. Renata Jakubczuk, Anna Krzyżanowska

Parler des emotions entre language et litterature

28,04 zł

Perspectives on Language

red. Adam Głaz, Henryk Kardela, William J. Sullivan

Perspectives on Language

8,41 zł