Prawo i administracja

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

red. Roman Kwiecień

Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa

42,99 zł

Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej

Ryszard Mojak

Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej

59,81 zł

Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim

Iwona Szpringer

Pierwszeństwo zastawów w prawie rzymskim

6,54 zł

Podatki i opłaty samorządowe. Aktualne problemy dogmatyczne  i orzecznicze

red. Jakub Barczak, Andrzej Niezgoda, Paweł Szczęśniak

Podatki i opłaty samorządowe. Aktualne problemy dogmatyczne i orzecznicze

26,17 zł

Podmiotowość administracyjnoprawna

Janusz Niczyporuk

Podmiotowość administracyjnoprawna

33,64 zł

Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy

red. Andrzej Korybski, Mychajło W. Kostyckij, Leszek Leszczyński

Pojęcie interesu w naukach prawnych, prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy

9,35 zł

Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim

Andrzej Gorgol

Prawne aspekty publicznego finansowania partii politycznych w Polsce i na poziomie europejskim

11,21 zł

Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej

red. Leszek Leszczyński

Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej

7,48 zł

Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie.Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza

red. Mirosław Nazar

Prawo cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie.Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza

71,02 zł

Prawo europejskie. Zarys wykładu.

red. Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz

Prawo europejskie. Zarys wykładu.

45,79 zł

Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

red. Alicja Pomorska, Paweł Smoleń, Jerzy Stelmasiak

Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

11,21 zł

Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

red. Alicja Pomorska, Paweł Smoleń, Jerzy Stelmasiak

Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

46,73 zł

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

red. Krzysztof Amielańczyk, Antoni Dębiński, Dariusz Słapek

Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

35,51 zł

Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej

Bartosz Liżewski

Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej

6,54 zł

Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy

Aleksandra Wiącek

Prawo pracownika do wypoczynku a regulacja prawna czasu pracy

33,64 zł

Prawo rzymskie. Historia - Tradycja - Współczesność, wydanie 2

Marek Kuryłowicz

Prawo rzymskie. Historia - Tradycja - Współczesność, wydanie 2

29,90 zł