Prawo i administracja

Informatyka prawa.

Jacek Janowski

Informatyka prawa.

14,95 zł

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

Roman Kwiecień

Interesy indywidualne państw a interesy wspólnotowe w prawie

29,90 zł

Internet a prawo autorskie

red. Mateusz Chrzanowski, Adrian Niewęgłowski

Internet a prawo autorskie

33,64 zł

Klasycy praw natury

Roman Tokarczyk

Klasycy praw natury

39,25 zł

Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu

Grzegorz Ławnikowicz

Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu

39,25 zł

Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa

Zbigniew Czernik

Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa

4,67 zł

Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka

Jarosław Kostrubiec

Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka

29,90 zł

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

Wojciech Dziedziak

O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego)

37,38 zł

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim

red. Krzysztof Amielańczyk, Antoni Dębiński, Dariusz Słapek

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim

14,95 zł

Ochrona praw grup narodowościowych w Republice Austrii

Ewa Godlewska

Ochrona praw grup narodowościowych w Republice Austrii

29,90 zł

Ochrona praw grup narodowościowych w Republice Austrii

Ewa Godlewska

Ochrona praw grup narodowościowych w Republice Austrii

7,48 zł

Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich

Bożena Dziemidok-Olszewska

Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich

33,64 zł

Odpowiedzialność karna za udział w bójce lub pobiciu w ujęciu historycznym

Aleksandra Nowosad

Odpowiedzialność karna za udział w bójce lub pobiciu w ujęciu historycznym

29,90 zł

Odstąpienie od wymierzenia kary w świetle statystyk sądowych i badań aktowych

Aneta Michalska-Warias

Odstąpienie od wymierzenia kary w świetle statystyk sądowych i badań aktowych

28,04 zł

Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Studium teoretycznoprawne

Bartosz Liżewski

Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Studium teoretycznoprawne

42,99 zł

Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Zbigniew R. Kmiecik

Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym

13,08 zł