Politologia

Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie

Grzegorz Janusz

Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie

56,07 zł

Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne. Stan prawny na dzień 1 czerwca 2006

Małgorzata Podolak, Janusz Stochlak

Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne. Stan prawny na dzień 1 czerwca 2006

44,86 zł

Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

red. Zbigniew Szeliga

Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

9,35 zł

Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości

Joanna Sanecka-Tyczyńska

Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości

8,41 zł

Parlament Europejski. Prawo i polityka

Piotr Tosiek, Monika Wicha

Parlament Europejski. Prawo i polityka

25,23 zł

Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001

Bogdan Borowik

Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001

9,35 zł

Plusy i minusy

Maciej Łukasiewicz

Plusy i minusy

9,35 zł

Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu Kultury paryskiej.

Jacek Breczko

Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu Kultury paryskiej.

51,40 zł

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik Naukowy, t. 1.

red. Wiesław A. Kamiński, Walerij Skotnij

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik Naukowy, t. 1.

8,41 zł

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik naukowy, t. 3/2009

red. Andrzej Dąbrowski

Pogranicze Polska - Ukraina. Rocznik naukowy, t. 3/2009

7,48 zł

Political Communication of National Democracy 1918-1939

Ewa Maj

Political Communication of National Democracy 1918-1939

33,64 zł

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej

Izabela Oleksiewicz

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej

44,86 zł

Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji

Małgorzata Podolak

Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji

6,54 zł

Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej

red. Walenty Baluk, Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski

Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej

50,46 zł

Polityka etniczna. Teorie - Koncepcje - Wyzwania

red. Tomasz Browarek, Henryk Chałupczak, Ewa Pogorzała, Radosław Zenderowski

Polityka etniczna. Teorie - Koncepcje - Wyzwania

54,20 zł

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej

Ireneusz Topolski

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej

37,38 zł