Politologia

Marketing polityczny. Teoria i praktyka

Iwona Hofman

Marketing polityczny. Teoria i praktyka

27,10 zł

Media a demokracja

red. Włodzimierz Mich, Lidia Pokrzycka

Media a demokracja

8,41 zł

Media and Globalization. Different Cultures, Societies, Political Systems

red. Ilona Biernacka-Ligięza

Media and Globalization. Different Cultures, Societies, Political Systems

29,90 zł

Media i polityka. Relacje i współzależności

red. Małgorzata Adamik-Szysiak

Media i polityka. Relacje i współzależności

35,51 zł

Media mniejszości. Mniejszości w mediach

red. Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska

Media mniejszości. Mniejszości w mediach

31,77 zł

Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych

red. Małgorzata Adamik-Szysiak

Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych

28,04 zł

Medinat Israel. Państwo i tożsamość

red. Joanna Krauze, Konrad Zieliński

Medinat Israel. Państwo i tożsamość

29,90 zł

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian

37,38 zł

Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania

red. Katarzyna Kuć-Czajkowska, Monika Sidor

Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania

31,77 zł

Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu międzynarodowego

Dariusz Kondrakiewicz

Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu międzynarodowego

31,77 zł

Międzynarodowe stosunki polityczne. Uwaga końcówka nakładu książki mają wytarte okładki

red. Marek Pietraś

Międzynarodowe stosunki polityczne. Uwaga końcówka nakładu książki mają wytarte okładki

13,08 zł

Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej

Wojciech Ziętara

Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej

22,43 zł

Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny

red. Ewa Godlewska, Magdalena Lesińska-Staszczuk

Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny

28,04 zł

More than Independence. Polish Political Thought 1918-1939

red. Jan Jachymek, Waldemar Paruch

More than Independence. Polish Political Thought 1918-1939

10,28 zł

Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji

Aneta Dawidowicz

Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji

42,99 zł

Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym

red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna

Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym

52,33 zł